Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Undervisning

Ivar Vatne er laget sin faste instruktør. Han har organisert trening på Voss sidan hausten 1998, frå 2004 som treningsleiar i Voss Taijiquan Lag. I 2007 blei han instruktør for Bergen og Voss i Ichuan Standing Meditation School under Ole Eskildsen. Han trener gruppa på Voss.

Kiss Gjersvik og Astri Remme har ansvaret for leiinga av treningane i instruktøren sitt fråvere.

Ole Eskildsen har vore laget sin eksterne lærar sidan 2007. Han er leiar av Ichuan Standing Meditation School i København. Det er undervisninga hans som ligg til grunn for treninga i Voss Taijiquan Lag.

Greinene me trener er I Chuan, Chi Kung og Tai Chi med ei rekke basis- og tilleggsøvingar.

Workshop med Ole Eskildsen på Voss

Ole Eskildsen har sidan 2007 jamnleg kome til Voss for å undervisa den faste gruppa. Deltaking på workshop med han er etter invitasjon. Kontakt Ivar Vatne for informasjon.

Gjennomføring av planlagde workshopar avheng av utviklinga under og etter den noverande pandemikrisa.

Planlagde datoar for 2021 er: