Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Undervisning

Ivar Vatne er laget sin faste instruktør. Han har organisert trening på Voss sidan hausten 1998, frå 2004 som treningsleiar i Voss Taijiquan Lag. I 2007 blei han instruktør for Bergen og Voss i Ichuan Standing Meditation School under Ole Eskildsen. Han trener gruppa på Voss og gjev begynnaropplæring i Eskildsen sitt program.

Kiss Gjersvik og Astri Remme har ansvaret for leiinga av treningane i instruktøren sitt fråvere.

Ole Eskildsen er laget sin eksterne lærar. Han har praktisert kampkunst og trening for helse i meir enn førti år, i tredve av desse har han gjeve undervisning. Han er leiar av Ichuan Standing Meditation School i København. Det er undervisninga hans som ligg til grunn for treninga i Voss Taijiquan Lag.

Greinene me trener er I Chuan, Chi Kung og Tai Chi med ei rekke basis- og tilleggsøvingar.

Workshop med Ole Eskildsen på Voss

Ole Eskildsen kjem jamnleg til Voss for å undervisa den faste gruppa. Deltaking er etter invitasjon, kontakt Ivar Vatne for informasjon.

Datoane for 2020 er:

Datoane for 2021 er: