Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

INNHALDET I TRENINGA

Laget henter innhaldet i treninga frå yiquan, taijiquan og qigong, med supplerande øvingar. Målet for treninga er helse og velvere.

Ivar Vatne er laget sin faste instruktør.