Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

INNHALDET I TRENINGA

Laget har trening i I Chuan, Tai Chi og Chi Kung med tilleggsøvingar. Sidan 2007 har Ivar Vatne, som er laget sin faste instruktør, vore under rettleiing av Ole Eskildsen, som også har besøkt Voss og undervist den faste gruppa.

Det er kvart år samlingar på Voss, deltaking er etter invitasjon.

På Voss trener me primært for helse og velvere.

Meir informasjon kan ein få ved å henvenda seg til Ivar Vatne