Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Trening våren 2020

På grunn av Korona-viruset er all fellestrening utsett på ubestemd tid. Me oppmoder alle til å trena for seg sjølve, så held me kontakt via SMS og mail.

Elles lyt me berre fylgja med på utviklinga og halda oss friske.

God trening!

Open morgontrening ved Vangsvatnet

Treningane er utsette på ubestemd tid

Workshop med Ole Eskildsen

Tiden for 2021 er nå klare. Sjå sida med undervisning.

For meir informasjon

kontakt Ivar Vatne