HATLEKINNET - 900 m.o.h

Kortaste vegen er frå Geilane hyttefelt i rett linje til toppen, men det er lettare å gå opp i Glimeskaret og fylgja ryggen til toppen. Frå Øvstedalsvegen er det lengre og meir kronglete, men ein fin og variert tur for dei som liker det slik.

Startsida